Informes anuals

 
El Prat Comunicació SL es va crear al 2001 i és l’empresa municipal que gestiona tots els mitjans de comunicació de titularitat municipal del Prat de Llobregat.
INFORME ANUAL EXERCICI 2022 - EL PRAT COMUNICACIÓ SLDescarregar Informe anual exercici 2022 - El Prat Comunicació SL


Descarregar Informe anual exercici 2021 - El Prat Comunicació SL

Descarregar Informe anual exercici 2020 - El Prat Comunicació SL

Descarregar Informe anual exercici 2019 - El Prat Comunicació SL

Descarregar Informe anual exercici 2018 - El Prat Comunicació SL


ESTATUTS DE LA SOCIETAT 

Els Estatuts de la societat van ser modificats per Junta General el 05 d'octubre de 2022:

Descarregar els Estatuts actuals de la societat El Prat Comunicació SL


El Prat Comunicació és una societat de capital íntegrament municipal que té per objecte la gestió directa dels següents serveis:

a) Gestió, administració i explotació del servei dels mitjans de comunicació local de qualsevol mena de titularitat municipal.
 
b) Elaboració, gestió i administració dels instruments necessaris per al desenvolupament de la societat de la informació.
 
c) Gestió i elaboració d'instruments per a la difusió d'informació ciutadana, executant els treballs necessaris per a la millora i optimització de les relacions entre els ciutadans, les empreses, les entitats, les institucions i el municipi del Prat de Llobregat.
 
d) Participar conjuntament amb altres Administracions Públiques o persones jurídiques privades en la gestió de serveis d'aquesta naturalesa, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.
 
e) Execució de taxes auxiliars i complementàries a les anteriorment esmentades, així com la formació i entrenament tècnics o assessorament en el mateixes matèries.
 
La societat garantirà la pluralitat informativa, la participació ciutadana, la difusió cultural i la informació de notícies d'interès local i comarcal.
 
La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o a través de la creació o participació en altres entitats. De manera especial, podrà crear un òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament per garantir i regular la participació ciutadana.Transparència
Seguint els preceptes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, El Prat Comunicació posa la informació de la societat a la disposició de la ciutadania del Prat.

 
Seguint els preceptes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, El Prat Comunicació posa la informació de la societat a la disposició de la ciutadania del Prat.
  • La informació s’actualitza de manera permanent amb els terminis concrets que estableix la normativa i amb un màxim anual.
  • La informació fa referència, com a mínim, a l’any en curs, excepte els convenis i contractes subscrits que es refereixen als darrers 5 anys.
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
Registrarse

... ...