Codi ètic

 
ÍNDEX

I.- OBJECTE
II.- ÀMBIT D’APLICACIÓ
III.- ACCEPTACIÓ I COMPLIMENT
IV.- MISSIÓ, VISIÓ i VALORS.
V.- PRINCIPIS I REGLES D’ACTUACIÓ
 • 1.- Respecte a la legalitat, als drets humans i als valors ètics.
 • 2.- Respecte a la persona. Igualtat d’oportunitats i no discriminació.
 • 3.- Política anticorrupció.
 • 4.- Compliment de les obligacions fiscals, financeres i en matèria de Seguretat Social.
 • 5.- Informació i comptabilitat de l’empresa.
 • 6.- Ús dels recursos de l’empresa.
 • 7.- Lleialtat a l’empresa i conflictes d’interessos.
 • 8.- Relacions amb proveïdors.
 • 9.- Seguretat i salut en el treball.
 • 10.- Tractament de la informació.
 • 11.- Protecció de la propietat intel·lectual i industrial.
 • 12.- Protecció del medi ambient.
 • 13.- Exercici del periodisme d’acord amb regles deontològiques.

V.- SISTEMA DISCIPLINARI
VI.- VIGÈNCIA

Descarrega Codi ètic El Prat Comunicció SL
Seguint els preceptes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, El Prat Comunicació posa la informació de la societat a la disposició de la ciutadania del Prat.
 • La informació s’actualitza de manera permanent amb els terminis concrets que estableix la normativa i amb un màxim anual.
 • La informació fa referència, com a mínim, a l’any en curs, excepte els convenis i contractes subscrits que es refereixen als darrers 5 anys.
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
Registrarse

... ...