Processos de selecció

 
02/11/2021

Reunida la Comissió de selecció, tal i com recullen les bases legals publicades per El Prat Comunicació SL per a aquest procés selectiu, la persona seleccionada és: 
Valeria H. R. (4355****D)

28/10/2021

Acabat el període legal de presentació de candidatures del procés, tal i com recullen les bases legals publicades per El Prat Comunicació SL, el llistat definitiu de persones admeses és el següent:

- Valeria H. R.
- Paula G. C. 
- Angel Javier F. F.

Procés de selecció per a la posició d'un tècnic/a de control de so
El Prat Comunicació SL publica l’oferta pública d’ocupació d’un tècnic/a de control de so per cobrir les necessitats tècniques del cap de setmana tant del departament d’Informatius com d’Esports, però també per donar suport a les necessitats tècniques en alguns dies d’entre setmana. En dependència del director-gerent i coordinat amb el responsable tècnic de El Prat Comunicació SL, s’encarregarà de totes les tasques pròpies del lloc. Fonamentalment: 
  • Control tècnic de les emissions en directe i gravacions a les que sigui designat.
  • Control tècnic de les retransmissions esportives de cap de setmana i, excepcionalment, entre setmana.
  • Responsable de l’ordre i comportament dels locutors tant a l’espai de control com als locutoris i estudis.
  • Suport al departament tècnic en les tasques de manteniment i supervisió del material tècnic.
  • Responsable de donar resposta prioritàriament a una incidència en cap de setmana. 

A continuació, adjuntem la instància del present procés i les seves bases reguladores: 
- Instància
- Bases reguladores del procés selectiu

Bases reguladores
Sol·licitud tècnic control de so

Ofertes de treball anteriors
13/03/2019

Reunida la Comissió de selecció, tal i com recullen les bases legals publicades per El Prat Comunicació SL per a aquest procés selectiu, la persona seleccionada és:

- Eduard T. C. (4718****G)


11/03/2019

Acabat el període legal de presentació de candidatures del procés, tal i com recullen les bases legals publicades per El Prat Comunicació SL, el llistat definitiu de persones admeses és el següent:

- Marc B. F.

- María José P. C.

- Alejandro R. S.

- Eduard T. C.


07/02/2019

Procés de selecció per a la posició d'un/a tècnic/a superior de continguts informatius audiovisuals [període de presentació de candidatures tancat]
 
El Prat Comunicació publica l’oferta pública d’ocupació d’un tècnic/a superior de continguts audiovisuals per cobrir les necessitats informatives del cap de setmana tant del departament d’Informatius com d’Esports. En dependència del director-gerent i dels caps d’Informatius i Esports, s’encarregarà de totes les tasques pròpies del lloc. Fonamentalment:
 
- Redacció, enregistrament, edició i locució de notícies, reportatges, entrevistes i cròniques pels mitjans de la societat (El Prat Ràdio i elprat.tv).
- Producció i presentació de l’Informatiu de cap de setmana i/o del Prat Esports.
- Redacció i presentació dels butlletins informatius i/o esportius.
- Participació als programes de La Xarxa quan s’escaigui.
- Difusió dels continguts a les xarxes socials de la societat.

A continuació, adjuntem la instància del present procés i les seves bases reguladores: 

27/3/2018
Persona proposada per a la direcció gerència
Una vegada finalitzada la tercera fase del procés de selecció per a la contractació d'un/a director/a gerent de la societat municipal El Prat Comunicació SL, la comissió de selecció fa públic el nom del candidat que proposa al President de la societat, el qual presentarà aquesta proposta al Consell d'Administració, que l'elevarà al Ple Municipal. La persona proposada és:
Imanol C. M. (4679****L)

16/3/2018
Relació de persones aspirants que passen a la fase tercera del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de director/a gerent de la societat municipal el Prat Comunicació SL

1.- Sònia B. E.
2.- Imanol C. M.
3.- Imma P. O.
 
Per a més informació us podeu adreçar al correu electrònic info@elpratcomunicació.com


06/02/2018
Procés de selecció per a la contractació d'un/a director/a gerent de la societat municipal El Prat Comunicació 
25/01/2018
20/12/2017
Procés de selecció per a la contractació d'un/a director/a gerent de la societat municipal El Prat Comunicació SL.
Seguint els preceptes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, El Prat Comunicació posa la informació de la societat a la disposició de la ciutadania del Prat.
  • La informació s’actualitza de manera permanent amb els terminis concrets que estableix la normativa i amb un màxim anual.
  • La informació fa referència, com a mínim, a l’any en curs, excepte els convenis i contractes subscrits que es refereixen als darrers 5 anys.
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
Registrarse

... ...