Consell d’Administració

 
 
L’actual Consell d’Administració (2019-2023) està integrat per un president, una vicepresidenta i set consellers/res escollits/des per Junta General a l’inici de mandat. L’òrgan es reuneix amb una periodicitat trimestral sense que els seus membres percebin cap tipus de remuneració ni dieta. Composició actual:
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PRAT COMUNICACIÓ SL
 
Lluis Mijoler Alba Bou
President: Lluís Mijoler Martínez Vicepresidenta: Alba Bou Jordà


Consellers/es:
Seguint els preceptes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, El Prat Comunicació posa la informació de la societat a la disposició de la ciutadania del Prat.
  • La informació s’actualitza de manera permanent amb els terminis concrets que estableix la normativa i amb un màxim anual.
  • La informació fa referència, com a mínim, a l’any en curs, excepte els convenis i contractes subscrits que es refereixen als darrers 5 anys.
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
Registrarse

... ...