Menu

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d'Internet de l’activitat contractual i els procediments de contractació de El Prat Comunicació SL i per assegurar de l’accés públic a aquesta informació i garantir els principis de publicitatconcurrència,transparènciaconfidencialitat igualtat i no discriminació.Licitació tancada

Contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’impressió de la revista de Informació Municipal del Prat de Llobregat (exp. 01/2017)

Data de publicació de l'oferta:  2 novembre 2017.

Data límit de presentació de les propostes:  17 de novembre 2017.


Plec de clàusules administratives


Plec de condicions tècniques
 

Acta de l'obertura de pliques


Convocatória a l'acte d'obertura del sobre de proposicions econòmiques


Adjudicació del contracte


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Si voleu fer alguna pregunta o aclarir qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del info@elpratcomunicacio.com