Menu

Societat El Prat Comunicació

El Prat Comunicació SL es va crear al 2001 i és l’empresa municipal que gestiona tots els mitjans de comunicació de titularitat municipal del Prat de Llobregat.

INFORME ANUAL EXERCICI 2020 - EL PRAT COMUNICACIÓ SLDescarregar Informe anual exercici 2020 - El Prat Comunicació SL


Descarregar Informe anual exercici 2019 - El Prat Comunicació SL

Descarregar Informe anual exercici 2018 - El Prat Comunicació SL


ESTATUTS DE LA SOCIETAT 

Els estatuts de la societat van ser aprovats pel Ple Municipal el dia 7 de febrer de 2001:

Descarregar els Estatuts de la societat El Prat Comunicació SL


El Prat Comunicació és una societat de capital íntegrament municipal que té per objecte la gestió directa dels següents serveis:

a) Gestió, administració i explotació del servei dels mitjans de comunicació local de qualsevol mena de titularitat municipal.
 
b) Elaboració, gestió i administració dels instruments necessaris per al desenvolupament de la societat de la informació.
 
c) Gestió i elaboració d'instruments per a la difusió d'informació ciutadana, executant els treballs necessaris per a la millora i optimització de les relacions entre els ciutadans, les empreses, les entitats, les institucions i el municipi del Prat de Llobregat.
 
d) Participar conjuntament amb altres Administracions Públiques o persones jurídiques privades en la gestió de serveis d'aquesta naturalesa, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.
 
e) Execució de taxes auxiliars i complementàries a les anteriorment esmentades, així com la formació i entrenament tècnics o assessorament en el mateixes matèries.
 
La societat garantirà la pluralitat informativa, la participació ciutadana, la difusió cultural i la informació de notícies d'interès local i comarcal.
 
La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o a través de la creació o participació en altres entitats. De manera especial, podrà crear un òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament per garantir i regular la participació ciutadana.Transparència
Seguint els preceptes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, El Prat Comunicació posa la informació de la societat a la disposició de la ciutadania del Prat.