Menu

Ofertes de treball

27/3/2018
Persona proposada per a la direcció gerència
Una vegada finalitzada la tercera fase del procés de selecció per a la contractació d'un/a director/a gerent de la societat municipal El Prat Comunicació SL, la comissió de selecció fa públic el nom del candidat que proposa al President de la societat, el qual presentarà aquesta proposta al Consell d'Administració, que l'elevarà al Ple Municipal. La persona proposada és:
Imanol Crespo Martínez

16/3/2018
Relació de persones aspirants que passen a la fase tercera del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de director/a gerent de la societat municipal el Prat Comunicació SL


1.- SÒNIA BOSQUET ESTEVE
2.- IMANOL CRESPO MARTÍNEZ
3.- IMMA PULIDO ORTEGA
 
Per a més informació us podeu adreçar al correu electrònic info@elpratcomunicació.com


06/02/2018
Procés de selecció per a la contractació d'un/a director/a gerent de la societat municipal El Prat Comunicació 
25/01/2018
20/12/2017
Procés de selecció per a la contractació d'un/a director/a gerent de la societat municipal El Prat Comunicació SL.