Menu

Ofertes de treball

16/3/2018
Relació de persones aspirants que passen a la fase tercera del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de director/a gerent de la societat municipal el Prat Comunicació SL


1.- SÒNIA BOSQUET ESTEVE
2.- IMANOL CRESPO MARTÍNEZ
3.- IMMA PULIDO ORTEGA
 
Per a més informació us podeu adreçar al correu electrònic info@elpratcomunicació.com


06//02/2018
Procés de selecció per a la contractació d'un/a director/a gerent de la societat municipal El Prat Comunicació 
25/01/2018
20/12/2017
Procés de selecció per a la contractació d'un/a director/a gerent de la societat municipal El Prat Comunicació SL.