Menu

Òrgans de govern

La Junta General de El Prat Comunicació SL està constituïda pel Ple de l'Ajuntament.

L'actual Consell d'administració de El Prat Comunicació SL (2015-2019) està integrat per:

President: Lluís Tejedor Ballesteros

Vicepresident: Rafael Duarte Molina

Consellers:

Juan Pedro Pérez Castro
Sergi Alegre Calero
Margarita García Domínguez
Débora García Barrios
Miguel Angel Ochoa Oliva
Antonio Miguel Ruiz Redondo
Jordi Ibern Tortosa

El Consell d'administració no ha percebut ni percep actualment cap tipus de remuneració ni dieta. Es reuneix, aproximadament, amb una periodicitat semestral.